strategiekaart

De strategiekaart is een visuele weergave van de strategie. Het is een belangrijk hulpmiddel in het formuleren van de strategie maar ook in het omzetten van deze strategie naar actie. De kracht van de strategiekaart is het inzichtelijk maken van de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van de strategie. Daarmee geeft het duidelijk aan wat de komende tijd goed moet gaan om de strategische ambitie te behalen. De strategiekaart ziet er als volgt uit:

communicatie

Met een strategiekaart kan het management de strategie eenvoudig communiceren aan de medewerkers. De strategiekaart laat duidelijk de relatie zien tussen wat er van medewerkers wordt verwacht en de strategische ambitie en financiĆ«le doelstellingen.  Dit werkt zeer motiverend en betrekt de hele organisatie bij de strategie.