Strategie als rookgordijn


In het FD van 9 januari kondigt directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport een wijziging in de strategie aan.

De groei van de luchthaven wordt niet langer gekoppeld aan de vraag van het vliegverkeer, maar aan de ontwikkeling van de brainportregio. Daarnaast wil Meijs bewoners en lokale overheden in een vroeger stadium betrekken bij de plannen. Deze strategie wordt verkocht door te zeggen dat bij krimp van de brainportregio, Eindhoven Airport ook zal krimpen.

Via Eindhoven Airport reisden in 2017 ruim 5,6 miljoen passagiers naar zo’n 80 bestemmingen in 30 landen in Europa. Zowel de bestemmingen als de luchtvaartmaatschappijen die de vluchten uitvoeren wijzen erop dat de grote meerderheid van de passagiers vakantiegangers zijn. Een nieuwe markt gecreëerd door aanbieders van spotgoedkope vliegtickets in plaats van het verplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Eindhoven. Precies hetzelfde scenario lijkt zich af te gaan spelen rond Lelystad Airport.

De brainportregio groeit al jaren sterk en zal naar verwachting blijven groeien. Dit is de verdienste van diverse partijen zoals lokale overheden, de TU Eindhoven en het bedrijfsleven. De groei van de brainportregio legitimeert verdere groei van Eindhoven Airport volgens haar ‘nieuwe’ strategie. Daarbij worden de omwonenden en lokale overheden de worst van medezeggenschap voorgehouden, maar uiteindelijk zullen bewoners aangesproken worden op hun Brabantse trots en lokale overheden gewezen worden te beslissen conform hun eigen beleid en te kiezen voor economische groei in de regio.

Maar de zakelijke reizigers uit de brainportregio zijn een onbelangrijke factor voor het aantal te vervoeren passagiers via Eindhoven Airport. Binnen het verhitte luchtvaartdebat lijkt het standpunt van Meijs daarom zeer verfrissend, maar uiteindelijk is het een verkapte oproep tot verdere groei op basis van een verkeerd argument. Hiermee wordt de strategie gebruikt als rechtvaardiging voor groei in plaats van een plan voor duurzame waardecreatie en een middel om medewerkers intrinsiek te motiveren.