over Wiericke Strategie

De adviseurs van Wiericke Strategie hebben een passie voor ambitieuze organisaties en krijgen energie van het samen met u invulling geven aan de strategie.

onze werkwijze

We zijn bewust van het feit dat we geen expert kunnen zijn van iedere branche. Wij maken de strategie ook niet vóór u, maar werken mét u om richting te geven en focus aan te brengen in de formulering en implementatie van een strategie. Gedurende enkele workshops doorlopen we de strategiekaart. We zorgen voor heldere definities, afbakening van de discussie en vastleggingen zodat de strategie stap voor stap vorm krijgt.

Een goede strategie

  • geeft richting aan de onderneming
  • motiveert medewerkers
  • geeft uitzicht op succes
  • is een middel voor het beoordelen van de onderneming