Missie, visie of strategie?

De termen missie, visie en strategie worden veel door elkaar gebruikt. Op zich logisch omdat ze allen richting geven aan de organisatie. Ze zijn aan elkaar gelinkt en geven houvast. Maar een missie, visie en strategie zijn heel verschillend in hou specifiek ze zijn in de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Missie

Een missie geeft aan waar de organisatie voor staat en is het minst specifiek van de drie. De missie geeft de organisatie waarden en identiteit, maar moet ook aansluiten bij de behoefte van klanten of een doelgroep. Bij het formuleren van een missie is het belangrijk deze kort en bondig te houden en vooral inspirerend te maken. En daarmee is direct duidelijk hoe lastig dit is; ‘“All” your have to do is look at the big picture and paint it on the head of a pin’.

Visie

De visie geeft met grove pennenstreken waar de organisatie voor gaat. Wat gaat de organisatie doen om succesvol te zijn. Hoe ziet de omgeving er dan uit en wat is de gedroomde positie? De visie is dus al specifieker dan de missie en bestaat al snel uit enkele alinea’s tot een half A4.

Strategie

In de strategie is beschreven wat de organisatie gaat doen om de beschreven visie te gaan uitvoeren en wat daarvoor nodig is in termen van mensen, middelen en cultuur. Beschreven wordt wat de specifieke (financiële) doelen zijn. Hoe worden klanten en doelgroepen benaderd en welke interne processen zijn belangrijk bij het behalen van de doelstellingen?

Wiericke Strategie maakt gebruikt van de strategiekaar omdat het structuur brengt in het formuleren van de strategie. Tevens is het een goede tool om de strategie te communiceren naar medewerkers en andere stakeholders.