In 3 stappen naar een heldere strategie

Er bestaan 2 oncomfortabele strategische waarheden met betrekking tot de overgrote meerderheid van ondernemers, managers en bedrijven. Ten eerste hebben ze geen krachtige strategie. En ten tweede, ze doen er niet veel aan.

Een boude uitspraak die wellicht extreem klinkt, maar dit blijkt uit twee onderzoeken van McKinsey naar hoe bedrijven waarde creëren en hun middelen inzetten.

Uit het eerste onderzoek onder 3,000 bedrijven blijkt dat slechts 20 procent van deze bedrijven 90 procent van de winst genereert. De overige bedrijven hebben simpelweg geen strategie die hen helpt beter te presteren dan de markt.

De andere studie gaat in op de vraag wat managers doen aan het gebrek aan een goede strategie, en de conclusie is dat de meeste hier niets aan doen. Terwijl zij zouden moeten investeren in activiteiten die waarde creëren en zich zouden terug moeten trekken uit activiteiten die geen of weinig waarde toevoegen aan de onderneming. Zij doen dit echter niet. Ze gaan jaar in jaar uit op de ingeslagen weg door.

Warren Buffet zei “I was wired from birth to allocate capital.” Helaas is niet iedereen genetisch gezegend met dit strategische inzicht, dus de vraag is hoe de ondernemers en managers een goede strategie kunnen ontwikkelen om daarna de daad bij het woord te voegen?

1. Modelleer het strategie ontwikkelingsproces. Een goede analyse door een slimme manager is geen recept voor automatisch succes. Een goed model voor het ontwikkelen van een strategie is cruciaal. Vaak loopt dit proces uit op het herbevestigen van bestaande aannames in plaats van het uitspreken en onderzoeken van nieuwe.

Er zijn echter manieren om dit op te lossen, bijvoorbeeld het stimuleren van discussie, de inbreng van een extern perspectief, etc. Zorg dat inzichtelijk is waar de huidige middelen worden ingezet en wat de opbrengsten hiervan zijn.

2. Test de nieuwe strategie. Strategie is niet een eenmalige proces, maar een manier van denken. Beantwoord de volgende vraag eens eerlijk om deze manier van denken te stimuleren: als je objectief kijkt naar de middelen, capaciteiten en marktpositie van je bedrijf, is er dan voldoende in huis om de markt te verslaan?

Maak je gebruik van imperfecties in de markt waardoor je een voordeel hebt op je concurrentie? Heb je unieke, specialistische inzichten? Dit zijn vragen die bijna voortdurend gesteld moeten worden om voorop te (blijven) lopen op de markt.

3. Voer de strategie overtuigd uit. Een snelle verandering is kan eng zijn, maar het toewijzen van middelen aan activiteiten die veel waarde toevoegen aan de onderneming kan nooit snel genoeg gaan. Het risico zit vooral in te weinig en te laat reageren.

Herverdeling van middelen kan drastisch zijn, bijvoorbeeld door in een markt te stappen of juist terug te trekken. Maar vaak zijn de veranderingen genuanceerder en zijn het jaarlijkse aanpassingen om de beste onderdelen van de activiteiten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Structureer. Test. Voer uit. Dit zijn de prioriteiten voor ondernemers en managers met een strategie die onvoldoende onderscheidend is en niet gesteund wordt door voldoende middelen. Verandering is nooit comfortabel en niet vanzelfsprekend succesvol, maar niet voortdurend aan de strategie werken levert een veel groter risico op.

Wiericke Strategie maakt gebruik van de strategiekaart, een bewezen methode die de ontwikkeling van de strategie structureert en concretiseert.

Neem contact met ons op als je denkt dat je je schaarse middelen beter in kunt zetten.